Dzień 12 czerwca 2020r. (piątek) został ustalony dniem wolnym
od pracy dla pracowników
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce,
za dzień 15 sierpnia 2020 r. – święto przypadające w dniu wolnym od pracy.