Historyczne lato w Warce

Jak co roku Biblioteka w Warce zaprosiła dzieci do wspólnej zabawy w ramach akcji „Historyczne lato w Warce”. Spotkaliśmy się 05 i 12 sierpnia. Pierwszego dnia zajęcia związane były z hasłem: „ A skąd taki herb?” Dzieci zapoznały się z historią wareckiego herbu,  jak również z ogólną historią  powstawania herbów i  z ich  stałymi  elementami. Posiadając już „heraldyczną”  wiedzę dzieci wykonały proporzec z wareckim herbem. Jak zawsze nie zabrakło konkursów  i zabaw ruchowych. I jak na biblioteka przystało : zagościły książki. Nawiązując do dawnej historii herbów dzieci wysłuchały polskich legend.    Drugiego dnia , któremu towarzyszyło hasło: „ Jak to z tą Dziekanką było?” dzieci wysłuchały legendy o wareckiej studzience zwanej Dziekanką. Następnie  wykonały pracę  plastyczną przedstawiającą legendarną studzienkę. Z wodą była też związana dalsza część naszego spotkania: eksperyment z kolorową wodą, konkursy . Było „mokro” ale zabawnie i wesoło. Zajęcia przeplatane były słuchaniem bajek i legend.