Podsumowanie roku w Bibliotece

Styczeń dobiegł końca, a wraz z nim okres rocznych sprawozdań i podsumowań. W związku z tym przygotowaliśmy małe zestawienie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. księdza Marcelego Ciemniewskiego w Warce za 2023 rok.

Oprócz bogatego księgozbioru książek drukowanych – 38419 woluminów, mieszkańcy gminy Warka mają dostęp do książek elektronicznych, na platformie LEGIMI. W 2023 roku biblioteka powiększyła księgozbiór o 1700 woluminów z dotacji samorządowej (29.289 zł) oraz ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego” Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych (14.000 zł)

Książki udostępniane za pomocą aplikacji Legimi cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Legimi udostępnia swoje pozycje w formie: audiobooków, ebooków oraz synchrobooków. Biblioteka dysponuje liczbą 25 kodów miesięcznie dla swoich czytelników. W 2023 roku zostało wypożyczonych 4745 książek (o 2780 więcej niż w 2022 r.)

Dla osób mających problemy z czytaniem drobnego druku, oferujemy książki z serii Duże Litery.

W 2023 roku zarejestrowaliśmy 2226 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 18280 razy( 1199 więcej niż w 2022 r.) oraz wypożyczyli: 51157 książek (5433 więcej niż w 2022 r.), 30 audiobooków i 319 gier.

Poza wypożyczaniem książek biblioteka prowadzi również działalność kulturalną promującą czytelnictwo i bibliotekę w środowisku lokalnym. Lekcje biblioteczne dla uczniów szkół i przedszkoli, zajęcia podczas ferii zimowych i wakacji. Nawiązaliśmy współpracę ze szkołą językową, co zaprocentowało cyklem warsztatów: „Czytanie na dywanie” oraz „Angielski na wesoło”. Kontynuujemy udział w akcji: Mała książka-wielki człowiek. Zorganizowaliśmy spotkanie autorskie z Moniką Sobień oraz Robertem Górskim.  Ogółem w wydarzeniach wzięło udział 473 uczestników.